Datum

23-11-2023

Tijd

SBU 2,5
15:00 - 18:30

Locatie

Bestuurskantoor Abbenbroek
Gemeenlandsedijk Noord 26, 3216 AG Abbenbroek

Training “werken met de meldcode” 23 november 2023 (laatste bijeenkomst)

Er zijn altijd veel vragen rondom dit zeer gevoelige én belangrijke thema. Deze training vergroot de vaardigheden om kindermishandeling en huiselijk geweld te signaleren, handelen, communiceren en samen te werken in moeilijke situaties. Het zorgt voor meer bewustzijn en geeft meer vertrouwen om te handelen wanneer er signalen of onderbuikgevoelens zijn.  Eigen casuïstiek staat centraal.
De training bestaat uit twee dagdelen van 15.00 – 18.30 uur. Voorafgaand volg je de online cursus van Augeo (leerkracht/IB  – werken met de meldcode).
De online cursus wordt door StevigStaan verzorgd maar wordt ingekocht bij Augeo. Iedere deelnemer krijgt een unieke inlogcode waarna hij of zij op ieder gewenst moment de cursus kan beginnen, tussentijds stoppen en eindigen. De online cursus heeft ook een toets die de deelnemer moet hebben afgerond voor deelname aan de trainingsdag. Totale geschatte tijdsduur is 3 uur, dit is ruim genomen. In de online cursus maak je kennis met de Wet meldcode, de vijf stappen van een meldcode, is er een uitleg over de verschillende vormen van kindermishandeling en leer je welke signalen kunnen wijzen op een onveilige opvoedsituatie. De online cursus zorgt ervoor dat alle deelnemers dezelfde basiskennis hebben bij de start van de training.
Dagdeel 1 richt zich op (vroeg)signalering bij zorgen om en rond het kind en gezin en het handelen wanneer er signalen zijn. Deelnemers krijgen een korte herhaling op de online cursus waarna we de overstap maken naar hoe de signalen worden geïnterpreteerd. Hiernaast zal er aandacht zijn voor het onderzoeken van (eigen) dilemma’s en twijfels en normen en waarden die meespelen tijdens het signaleringsproces.
En als je je zorgen maakt, hoe handel je dan? De deelnemers worden getraind op de voor hen relevante stappen van de meldcode. Aan de orde komen onder meer de rollen en verantwoordelijkheden, wet- en regelgeving rondom privacy, dossiervorming, het verschil tussen meldrecht en meldplicht en de werkwijze van Veilig Thuis.
Dagdeel 2 richt zich op het versterken van communicatievaardigheden. De deelnemers krijgen de mogelijkheid om in kleine groepjes of in een grote groep een zorgverkennend gesprek te oefenen. Er wordt plenair geoefend met de gespreksvaardigheden, er wordt gekeken naar wat de effecten zijn van verschillende gespreksvaardigheden en kunnen de deelnemers oefenen door middel van een eigen inbreng. De theorie wordt direct in de praktijk gebracht.
De bijeenkomsten staan gepland op:
Donderdag 9 november 2023, hier inschrijven
Donderdag 23 november
We rekenen op je komst. Mocht het je onverhoopt toch niet lukken om bij de bijeenkomst aanwezig te zijn, meld je dan af door een e-mail te sturen naar secretariaat@edumarevpr.nl