Over VPR Academie

Samen met onze leerkrachten, ondersteunend personeel, locatieleiders en schooldirecteuren vormen wij een actieve, lerende organisatie. Volgens de vier schoolbesturen op Voorne-Putten (Stichting Floréo, Onderwijsgroep PRIMOvpr, Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten en VCO de Kring) past een goed ingerichte academie daar goed bij. Met elkaar maken we het onderwijs elke dag een beetje mooier voor onze leerlingen.

Hierbij heeft VPR Academie de onderstaande uitgangspunten:

Bijeenkomsten door collega’s

VPR Academie stimuleert het delen van kennis binnen het (speciaal) basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs in de regio Voorne-Putten Rozenburg. In de organisaties van de vier schoolbesturen is een grote mate aan kennis en ervaring over het onderwijs en pedagogisch leiderschap aanwezig. VPR Academie biedt een platform om deze kennis en ervaring te delen en van elkaar te leren. Het merendeel van de bijeenkomsten die de academie organiseert, worden (in de toekomst) dan ook door onze eigen collega’s verzorgd. Hierdoor ben jij beter in staat om de opgedane kennis direct in de dagelijkse praktijk toe te passen en te delen met je naaste collega’s en die van andere scholen.

Ontmoeten en netwerken

Binnen de 31 scholen die zijn gelieerd aan de vier schoolbesturen werken zo’n 800 collega’s; je staat er dus nooit alleen voor. Om je met deze collega’s in contact te brengen organiseert VPR Academie ieder jaar diverse netwerk- en inspiratiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn erop gericht om elkaar te inspireren, van elkaar te leren en de onderlinge samenwerking op diverse vlakken te vergroten. Iedere bijeenkomst is een mogelijkheid om nieuwe contacten op te doen, kennis te vergaren en van gedachte met elkaar te wisselen.

Verdieping en verbreding

Onze leerlingen hebben recht op het beste onderwijs. Het is dan ook belangrijk dat jij je als onderwijsprofessional blijft ontwikkelen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leerproces en het tempo waarin je dit uitvoert . Bij VPR Academie vind je bijeenkomsten, trainingen en opleidingen met een grote diversiteit aan onderwijskundige onderwerpen, die je ondersteunen bij je vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling.

Contact met experts

Voor specifieke onderwijskundige en leiderschapstrainingen, waarvan de kennis niet (voldoende) binnen VPR Academie voorhanden is, verzorgen wij lezingen en workshops met externe experts.

Ontwikkeling VPR Academie

Het schooljaar 2020-2021 is het tweede jaar van VPR Academie. In dit jaar willen we speciaal investeren in een train-de-trainer programma en het benutten van de quick wins. Hierdoor zullen we ons aanbod verder kunnen ontwikkelen, verbreden en verdiepen.