Organisator

José van Snek

Datum

22-03-2023

Tijd

19:30 - 21:30

Locatie

Bestuurskantoor Abbenbroek
Gemeenlandsedijk Noord 26, 3216 AG Abbenbroek

MR basistraining (voor ouders en personeelsleden) 22 maart 2023 (laatste bijeenkomst)

Basisbijeenkomst Medezeggenschap, de trainingen worden gegeven door Mevr. J. van Snek van VOSABB.
Basis cursus: 2 x 2 uur
9 maart (hier inschrijven) en 22 maart 2023 van 19:30 uur tot 21:30 uur

De inhoud van de bijeenkomsten kan wat verschillen naarmate het verloop van de bijeenkomst (qua tijd)
Eerste bijeenkomst
1. Doel en rol van de medezeggenschap
2. Organisatie medezeggenschap
Denk aan de invulling van de activiteitenkalender, verslaggelling, werkafspraken, scholing, etc.
3. Inhoud reglementen
Wat zijn de wettelijke verplichtingen ten aanzien van het medezeggenschapsstatuut en de medezeggenschapsreglementen.
4. Instrumenten o.m.:
– Recht van overleg
– Recht van initiatief
– Recht op informatie
– Recht op gebruik voorzieningen van de school
– Recht op vergoeding (noodzakelijke) kosten
5. Casuïstiek

Tweede bijeenkomst
1. Advies of instemming
Welke rechten heeft de MR bij welke onderwerpen?
2. Casuïstiek
3. Verhouding MR – GMR
Soms is het lastig om de vraag te beantwoorden wie welke rol moet pakken. Wanneer behoort een vraagstuk nu bij de MR of wanneer bij de GMR.
4. Geschillenprocedure
Wat nu als de MR/GMR van mening verschillen over bepaalde bevoegdheden met de directeur of het bevoegd gezag
5. Casuïstiek
6. Ontwikkelingen