VPR Academie kent de volgende activiteiten:

Deze indeling maakt het makkelijker om gerichter te zoeken naar passende activiteiten. In de kalender vind je het overzicht van het gehele aanbod’.

Netwerkbijeenkomsten voor en door experts

Wil je graag onderwijsprofessionals ontmoeten, kennis delen en/of heb je behoefte aan intervisie? Via de expert netwerkbijeenkomsten van VPR Academie is het mogelijk je verder te verdiepen in een onderwerp. Dat doen we op allerlei manieren, onder andere door (leer)vragen van deelnemers gezamenlijk te onderzoeken. Hoe ga je om met vraagstukken uit de praktijk? Welke theoretische ervaringen werken in de praktijk? Zo kunnen we elkaars kennis en kunde versterken en een bijdrage leveren aan persoonlijke en professionele groei.

We kennen binnen VPR Academie de onderstaande expert netwerken die 4-5 keer per schooljaar bijeenkomen:

  • ICT
  • KC
  • MHB (Meer- en HoogBegaafdheid)
  • Interne vertrouwenspersoon
  • Startende leerkracht
  • Schoolopleiders

Trainingen en opleidingen

Behoefte aan kennisoverdracht en/of wil je vaardigheden ontwikkelen? Schrijf je dan in voor één van de geplande trainingen en opleidingen voor het schooljaar 2023-2024.

  • BHV – starttraining of herhalingstraining
  • Office 365 – starttraining of vervolgtraining
  • Schoolleidersopleiding in overleg met leidinggevende (maatwerk).
  • Herregistratie schoolleiders