Conny Maurmanns

Bovenschools opleider

Werkt sinds augustus 2019 als overkoepelend trainer voor VPR Academie en daarnaast stelt zij met Karine Verwoest voor VPR Academie het trainingsaanbod samen. Zij heeft als bovenschools schoolopleider de contacten met de PABO’s en de scholen. Haar doel is om studenten, starters en zij-instromers een veilige leeromgeving te bieden waarin zij zich kunnen ontwikkelen tot leerkracht en vooral plezier te hebben en houden in ons mooi vak. 

Na een loopbaan bij ABN AMRO maakte Conny in 1997 de overstap naar het onderwijs. Ze groeide door het volgen van diverse (coach)opleidingen door van leerkracht naar adviseur opleiding en begeleiding.